Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-03 Stoppdatum 2003-10-03
Mängd (ton): 7,50 Kostnad totalt: 6030
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: