Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-18 Stoppdatum 2004-11-18
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 6161
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: