Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRN, 424 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-05 Stoppdatum 2010-10-05
Mängd (ton): 6,06 Kostnad totalt: 25151
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 55,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: