Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR003, 425 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-08 Stoppdatum 1997-08-08
Mängd (ton): 2,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: