Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR003, 425 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-11-02 Stoppdatum 1984-11-02
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: