Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR003, 425 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-08-29 Stoppdatum 1988-08-29
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: