Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR003, 425 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-21 Stoppdatum 1998-08-21
Mängd (ton): 3,16 Kostnad totalt: 2194
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: