Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAM043, 440 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-23 Stoppdatum 2008-09-23
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2425
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: