Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR012, 441 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-12 Stoppdatum 2002-08-12
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4210
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: