Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR012, 441 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-01 Stoppdatum 2004-10-01
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4119
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: