Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-21 Stoppdatum 1998-08-21
Mängd (ton): 8,43 Kostnad totalt: 5854
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: