Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-07 Stoppdatum 2000-08-07
Mängd (ton): 7,81 Kostnad totalt: 5661
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: