Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-17 Stoppdatum 2005-08-17
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3202
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: