Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-23 Stoppdatum 1998-08-23
Mängd (ton): 2,11 Kostnad totalt: 1466
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: