Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-07-31 Stoppdatum 1992-09-02
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: