Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-07 Stoppdatum 1996-11-07
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: