Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-06 Stoppdatum 1999-08-06
Mängd (ton): 2,13 Kostnad totalt: 1515
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: