Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-24 Stoppdatum 2002-02-24
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2754
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: