Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-23 Stoppdatum 2000-10-23
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: