Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-31 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 3,40 Kostnad totalt: 2280
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: