Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-15 Stoppdatum 1999-08-16
Mängd (ton): 2,77 Kostnad totalt: 2050
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: