Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-20 Stoppdatum 2001-08-21
Mängd (ton): 3,60 Kostnad totalt: 2912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: