Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-19 Stoppdatum 2002-09-19
Mängd (ton): 3,79 Kostnad totalt: 3176
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: