Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-28 Stoppdatum 2003-08-28
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1647
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: