Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-19 Stoppdatum 2004-08-20
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1798
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: