Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-14 Stoppdatum 2006-09-14
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1862
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: