Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-12 Stoppdatum 2007-09-12
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: