Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gastagölen, 098378 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-05 Stoppdatum 2000-11-05
Mängd (ton): 1,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: