Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Rörevattnet, 484 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-26 Stoppdatum 2010-09-26
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1224
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: