Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Rörevattnet, 484 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-30 Stoppdatum 2000-08-31
Mängd (ton): 0,49 Kostnad totalt: 301
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: