Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Rörevattnet, 484 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-20 Stoppdatum 2001-08-21
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt: 728
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: