Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Rörevattnet, 484 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-19 Stoppdatum 2004-08-20
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 854
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: