Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INGELSVATTEN, 489 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-29 Stoppdatum 2009-09-29
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 6081
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: