Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-31 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 763
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: