Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-15 Stoppdatum 1999-08-16
Mängd (ton): 1,68 Kostnad totalt: 1243
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: