Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-28 Stoppdatum 2003-08-28
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 832
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: