Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-13 Stoppdatum 2006-09-13
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 931
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: