Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-14 Stoppdatum 2006-09-14
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 3909
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: