Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-27 Stoppdatum 2008-09-27
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 4475
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: