Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-29 Stoppdatum 2009-09-29
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4794
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: