Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-05 Stoppdatum 2005-11-05
Mängd (ton): 8,98 Kostnad totalt: 9752
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: