Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-29 Stoppdatum 2007-09-29
Mängd (ton): 9,31 Kostnad totalt: 10995
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: