Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-29 Stoppdatum 2008-11-30
Mängd (ton): 9,19 Kostnad totalt: 11559
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: