Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-02-15 Stoppdatum 2001-02-15
Mängd (ton): 6,40 Kostnad totalt: 7955
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: