Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-16 Stoppdatum 2002-01-16
Mängd (ton): 6,50 Kostnad totalt: 8689
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: