Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2002
Startdatum: 2003-02-21 Stoppdatum 2003-02-21
Mängd (ton): 6,50 Kostnad totalt: 9132
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: