Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-11 Stoppdatum 2004-11-11
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 9229
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: