Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-12 Stoppdatum 1998-10-12
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 10673
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: