Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-16 Stoppdatum 2010-10-16
Mängd (ton): 30,98 Kostnad totalt: 26133
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: