Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-12 Stoppdatum 1999-09-12
Mängd (ton): 26,62 Kostnad totalt: 11897
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: